Col·labora amb l'Arxiu

 

Des de l'Arxiu municipal cerquem la col·laboració de veïns, veïnes i les entitats locals per a la recuperació de la història del municipi. Moltes persones, entitats i associacions hi contribueixen dipositant a l'Arxiu documents, fotografies, cartells, programes, revistes, etc.
 
Restem oberts a les cessions o donacions que puguin i vulguin fer tots els nostres vilatans. La participació col·lectiva ens ajudarà a conèixer millor els canvis i les transformacions viscudes pel nostre poble. 
Comments