L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS

 

 Adreça: Ca l'Aragall. Carrer de Barcelona, 16-18. 08620 Sant Vicenç dels Horts 

Telèfon: 936564941
Correu electrònic: arxiu@svh.cat
Horari d'atenció: dilluns a divendres de 8 a 15 h.
Vacances: tancat a l'agost
web municipi: www.svh.cat
 
L’Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts és el servei que s’encarrega de la gestió,la preservació, la promoció i la difusió del patrimoni documental de la ciutat.
 
L´Arxiu gestiona la documentació generada per l´Ajuntament, amb l’objectiu de permetre  a les persones i les institucions l’exercici del dret a la informació i l’accés a la documentació,  i de donar a la ciutadania, als estudiosos i al públic en general les eines necessàries per a la recerca  i la investigació.
 
Així mateix, custodia documentació de persones físiques i jurídiques que tingui valor per al coneixement històric o cultural de la nostra ciutat. 
 
Serveis
 
- Servei de consulta: l'accés és lliure.
- Servei de reproducció: la reproducció documental està vinculada a les condicions de conservació, als drets d'explotació i a la propietat intel·lectual.
- Servei de difusió: exposicions, publicacions, jornades.
- Servei educatiu: visites comentades i assessorament i orientació en treballs de recerca i crèdits de síntesi.
- Servei de referència: informació documental i bibliogràfica sobre Sant Vicenç dels Horts i informació bibliogràfica sobre la comarca.
- Servei de captació: captació de fons privats del terme municipal. Transferències anuals dels departaments municipals.
- Servei d'assessorament i suport: a l'administració municipal en el tractament, classificació i ordenació dels seus arxius. 
Comments