Un senyal d’identitat, l’escut municipal

 
  
L’origen dels escuts es remunta a les guerres dels segles XI-XII. Els cavallers s’identifiquen pintant a les seves robes els seus senyals. Aquests van passar desprès a vincular-se als documents en forma de segell.

 

Segons Armand de Fluvià, heraldista, la majoria de pobles i viles no van emprà mai escuts sinó segells amb senyals propis, el nostre municipi és un d’aquests.

 
 
L’exposició pretén donar a conèixer l’evolució que al llarg del temps ha tingut el segell municipal que amb el temps conformarà l’escut.

 La majoria de les modificacions estan relacionades amb canvis polítics i malauradament, no hem trobat  cap justificació explícita sobre els mateixos.

 

La manca de reglamentació sobre els símbols municipals s’acaba  amb un decret del Govern català de l’any 1991, que té la finalitat de regularitzar els escuts.
 
Panel 2
Comments