Panel 2

 

Els escuts municipals neixen amb la finalitat de distingir  i identificar  les poblacions amb un senyal propi que  al mateix temps tenia una funció administrativa: la d’autenticar la seva documentació.

 

Sant Vicenç dels Horts, igual que altres municipis, va adoptar el  senyal hagiogràfic de la parròquia  posant la figura del sant en el seu segell.

 

Panel 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
    

  
Comments