Panel 4

 
El segle XIX, el govern central va dictar una sèrie de normes per a regular l'ús dels escuts i dels segells municipals. Es va ordenar que la forma dels segells havia d'ésser ovalada.
 
A Sant Vicenç, a partir del 1873 es comença a utilitzar aquest format. Al mateix temps s’elimina la figura de Sant Vicenç que  va quedar representada pel seus símbols: la palma i la mola.
 
 
 
 

 

 

 
Durant l'època isabelina l'alcaldia constitucional fa servir un disseny diferent al segell 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
    
 
Comments