Panel 6

La fi de la Guerra Civil i el nou règim polític tornen a representar canvis en el segell municipal. L’any 1940 es castellanitza fins i tot el topònim del municipi. Dos anys després s’afegeix un nou símbol al segell l’àguila franquista. A finals de la dècada dels 50 es torna a modificar el segell. S’elimina el símbol franquista i s’incorpora per primera vegada una corona, amb semblances a la corona de marquès.
 
     
                                                                                                                                                                                                                                       panel Panell Panel 7
Comments