Panel 7

Amb l’arribada de la democràcia l’any 1977 es produeix  la catalanització del topònim, però es manté la forma que s’havia donat al segell l’any 1958. No serà fins l’any 1983 que es dissenya un nou model: el lema es catalanitza totalment i s’incorporen les quatre barres.
 
 
 

        

                                                                                                                                                                                                                panel Panel 8

Comments