Panel 8

 
                                                           
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 29 de setembre de 2004, va aprovar un nou disseny d’escut, d’acord amb la normativa i seguint les indicacions de l’heraldista Armand de Fluvià.
 
L’escut passa a ser caironat. Les figures són símbols històrics de Sant Vicenç Màrtir: la palma i la mola i es timbra amb una corona de baró, senyal de la dependència jurisdicciona del nostre municipi de la baronia de Cervelló a l'edat mitjana.
 
 
 
Comments