Quadre de fons

 
 

QUADRE DE FONS DE L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS                 

 

 

01 Administració Local. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS, Fons

 

          01. Administració general (1675-1998) 

02. Hisenda (1769-1991) 

03.  Proveïments (1772-1989) 

04.  Beneficència i Assistència Social (1854-1997)

05.  Sanitat (1854-1987) 

06. Obres i Urbanisme (1848-2000)

07.  Seguretat pública (1846-1997) 

08. Serveis militars (1869- 1999)

09. Població (1857-2001) 

10. Eleccions (1909-1988)

11. Instrucció pública (1852-1990) 

12. Cultura (1914-2001)

13. Serveis agropecuaris (1879-1988)

  

02 Administració De Justícia. JUTJAT DE PAU, Fons

 

01.   Administració general (1859-1979) 

02.   Administració de justícia (1836-1977) 

03.   Registre civil (1868-1980)
04. Documentació eleccions (1907-1968)

  03 Associacions. JEFATURA LOCAL DE LA FET I JONS, Fons

               01.Administració general (1939-1968)
               02. Documentació comptable (1939-1969)
   

04 Empreses. MARIANO PUIG, Fons (Pendent de Classificar)

 

05 Patrimonials. FAMÍLIA SAGRISTÀ CARTAÑÀ, Fons

 

01. Documentació familiar i personal (1594- 1921)

                02. Documentació patrimonial (1564-1894)            
                03. Documentació administrativa i comptable (1634-1926)
                04. Documentació judicial  (1739-1928)
                05.  Documentació eclesiàstica (1644-1850)
 

Comments